Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
9743 535c
Reposted fromolass olass viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

April 19 2015

January 15 2015

9195 c1c9
Reposted fromcerole cerole viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Oczekiwaniom - szepnij dobranoc.
— MNIA
Reposted frommefir mefir viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

January 05 2015

Im dłużej milczysz, tym idiotyczniej zabrzmisz.

Na każdą boleść istnieją dwa lekarstwa - czas i milczenie.
— Aleksander Dumas
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viainpassing inpassing
Reposted frommesoup mesoup viamyteatime myteatime
5601 0b3e 500
Reposted fromSophiesphere Sophiesphere viamyteatime myteatime
5365 3f09
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna.
— Napoleon Hill
Lecz teraz myślę, że nie ma miłości nieodwzajemnionej, zapłata jest pewna, tak czy inaczej
— Walt Whitman, "Czasem gdy kogoś kocham" [fragm.]
Reposted fromciarka ciarka viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
A co jeśli Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to o czym marzysz?
— pozwól to sobie dać
Reposted fromffinak ffinak viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

December 30 2014

Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz
z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— E L James

December 15 2014

2596 c6c6 500
Moskwa, Patriarsze Prudy "Zabrania się rozmawiać z nieznajomymi"
Reposted frommiska199222 miska199222 viaPoranny Poranny

December 07 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl